top of page

רותם במדבר

רותם במדבר .


בחורף ריחו נישא למרחוק . הוא מעמיק שורשיו על לשכבת המים הנסתרת. התחתונה . במסורת הבדווית ישמש לשברים , חבורות וכאבים ראומטיים (בדיוק בשבילי עכשיו אחרי הגבס).

גחלי רתמים הם הטובים ביותר להכנת ה'ליבה' - לחם הנוודים כיוון שהבעירה שלהם ממושכת ומזינה בעדינות ובאיטיות את אשר מונח עליה..


Comentarios


bottom of page