top of page

סדנאות צמחי מרפא

הסדנאות והמפגשים בתחום רפואת הצמחים  נועדו  לקרב את  את צמחי המרפא  אל הסביבה הביתית  ולשלבם בשימוש היומיומי לטיפוח ויופי, קולינריה ורפואה.

bottom of page